ASIM NIKŠIĆ-PAZARSKIM MAHALAMA, SOKACIMA…

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Šeher Novi Pazar od osnivanja pa do današnjih dana, u raznim delovima svog postojanja, imao je svoje lokalitete i celine, sa nazivima za svaki svoj deo.
Još od Isa bega Ishakovića, osnivača grada, koji je 1461. godine udario temelje, podizanjem najpre palisadne tvrdjave, potom nekih vitalnih objekata ( Isa begova džamija, hamam idr), počeo je grad da se širi. Sa obe strane reke Raške, jedna za drugim počele su da niču naselja i celine. Za sve vreme trajanja otomanske uprave, Novi Pazar je menjao obim i veličinu. Razni ratovi, prirodne nepogode, bolesti i epidemije su menjali i broj stanovništva, kao i oblik grada. Pošto je Pazar uvek bio jedan od većih gradova na relaciji Carigrad – Dubrovnik, uživao je veliki renome i ugled, i kao takv bio je uvek urbano regulisan. 


Prva podela grada je bila na dve celine koje je na severnu i južnu, razdvajala reka Raška. Širenjem grada, najpre je dolazilo do formiranja mahala. Nekada su bile poznate mahale; Ahmed vojvoda, Iskender čelebi, Mujezin hodžina, Parička, Bukreš, Potok, Jermiše, Varoš, Muhadžirska, Kovačka, Čerkez i druge mahale. Kroz osmanlijsko vreme, razni putopisci, počev od Evlije čelebije i raznih evropskih, naročito francuskih putopisaca, ostavljali su pisane tragove, o kapacitetu grada, broju stanovnika, dućana, džamija, raznih bogomolja, javnih objekata i dr.
Kasnije posle 1912. godine, dolaskom Prve Srbije, Prvog svetskog rata, Kraljevine Jugoslavije, Drugog Svetskog rata i u poratnom periodu dolazilo je do promene naziva naselja i ulica.
Dok je grad dostizao veličinu od oko 20.000 do 30.000 stanovnika, u njemu su postojala područja i celine; Jošanica, Jaklja, Svojbor, Podhamam, Ćukovac, Nadgrad, Hadžet, Jermiše, Baruthana, Lug, Jalija, Žitni trg, Parice, Pojila, Drum, Kanara, Pašino gumno, Šestovo, Potok, Bukreš, Rakovac, Malo groblje, Musala, Čardače, Carina,Hendek i dr.
Promenom vlasti 1912, godine, došlo je i do promena naziva ulica koje su bile sa imenima do kraja Drugog svetskog rata, ali se sada vrlo retko pominju. 

Čitaj još:   KATAKLIZMA: ZEMLJA ima 2 dana da se spremi, prijetnje od Sunca, "Prvi udar se očekuje u SUBOTU"...


Neke ulice su imale imena i to:
Kralja Petra, sada 28 novembar,
Hadžikadrijina, sada Šabanha Koče, 
Rakovac, sada Zenuna Haskovića, 
Kraljevića Djordja, sada Deda Šehovića, 
Rušid čauša, sada Ćamila Sijarića, 
Bolnički kej, sada Kej XII srpske brigade.
Lejlek, sada Manja Ćorovića.
Klanička, sada Stane Bačanin.
Kralja Aleksandra, sada Prvi Maj.
Šeh Arifovića, sada S.Spasojević.
Vojvodina, sada Beogradska.
Šuševića, sada Ramiza Koce.
Kej 23 oktobar, sada 37. Sandžačke divizije.
Tećijska, sada Prištinska.
Bega Ljubojevića, sada Rasima Halilovića.
Vezira Sokolovića, sada, 7.Juli.
Cara Dušana, sada Oslobodjenja.
Vojvode Putnika, sada Višegradska.
Grahovska, sada Hilma Rožajca.
Mula Avdijina, sada Kosančićeva.
Beranska, sada deo Veljka Vlahovića.
Draškovićeva, sada Kragujevačka.
Kralja Tomislava, sada Rifata Burdžovića.
Pašićeva, sada Cetinjska. 
Muhadžirska, sada Brodarevska.
Crkvena, sada Rade Petrović.
Djenerala Živkovića, sada Miodraga Jovanovića.
Stočni trg, sada Petra Mirkovića.
Grobljanska, sada Kolubarska.
Žička, sada Gojka Bačanina. 
Pašino gumno, sada Save Kovačevića.
Vremenom su nestale ulice Cara Lazara, sada Deo S. Markovića, deo Ejup begove,sada Osmog marta, Žitni trg,Tijesna čaršija i dr.
Vrlo dugo su se zadržali i nazivi sokaka, po kojima se Novi Pazar najviše prepoznavao i to:
Aguševski, sada Dr. Tirše.
Antunaljemski, Jugovića.
Halimački, sada Deo Bosanske
Bukreški, sada Sopočanska.
Bordžamijski sokak Kragujevačka
Domski sokak R.Halilovića.
Dal sokak, sada sokače izmedju Stevana Nemanja i G.Bačanina.
Dupljački, sada Veljka Vlahovića.
Ejup begov sokak, 8 Marta.
Kaljavi, sada deo Bosanske.
Hućumetski, sada Oslobodjenja.
Muftijski, sada Rifata Burdžovića.
Parički sokak, Sarajevska.
Ferovski- Petlački, sada Mitrovačka. 
Trtovski, sada deliovi Sjeničke i Sarajevske.
Hoćanski, sada Deda Šehovića.
Ćerćijski, sada G.Bačanina.
Šusevski, sada Ramiza Koce.
Hukovski, sada Šumadijska.
Aljevački, sada deo Kraljevića Marka.
Kalajdžijski, sada Šabana Koče.
Bukreški sokak, sada Sopoćanska.
Masli sokak, sada Oslobodjenja.
Ćor sokak, sada Sarajevska.
Takodje bilo je naziva raznih lokalitera kao sto su Taš ćuprija, Taphana, Kalenderkino brdo, Biserovača, Ćerhana, Ćeremedžinca i dr. 
Za vreme Prvog svetskog rata Švabe su menjale neke nazive ulica kao sto su: Franc Josef Strasse, Honved plaz, Fiumaner Gasse, Wiener Strasse i dr.

Čitaj još:   SJEĆANJE NA VELIKANA ŠANSONE: Život Kemala Montena, bio kao film, sve pjesme pisao samo za NJU (video)


Za vreme Dugog svetskog rata, neke ulice su dobile albanske nazive kao sto su: 
Ruga Skender beut, sada 28 Novembar.
Ruga Hasan Prištines, sada Rifata Burdžovića.
Ruga Bajram Curit, sada 1 Maja.
Naim Frašerit, zvala se albanska škola u Pazaru.
Ruga Šaban Poluža, sada Manja Ćorovića.
Ruga Ejup beut, sada 8 Marta. i dr.
Posle Drugog svetskog rata Novi Pazar je permanentno narastao, tako da sada verovatno ima oko 150.000 stanovnika, i vrlo se prostorno proširio, pa je dosta zašao u nekadašnja prigradska i seoska naselja. sa preko stotinu ulica i naselja.
Sada sumnjam da u gradu ima osoba koja bi sve to identifikovala i pobrojila, bez pismenog dokumenta.
Čuvamo sećanja na bogatu istoriju našeg Šehera. 
U prilogu su fotografije starog Novog Pazara.

Autor: Asim Nikšić

Prilog pripremio: Senad Senko Župljanin

http://ibalkan.net

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Komentariši