IBALKAN

Vaše Pravo, Vaš Portal

POLICAJKA uz Bijelog Polja tražila unapređenje, tvrdi da je DOBILA MOBING I DEGRADACIJU…

Policajka iz Bijelog Polja podnijela je pritužbu na Upravu policije, odnosno rad Regionalnog centra granične policije “Sjever” zbog diskriminacije po osnovu pola. Tvrdi da je tražila unapređenje na poslu, a da je zauzvrat dobila mobing i degradaciju u službi.

Sve ovo je ispitao Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, koji je Regionalnom centru granične policije “Sjever” dao upustvo da ubuduće vodi računa o zastupljenosti žena na rukovodećim mjestima, odnosno mjestima sa visokom stručnom službom, jer su ustanovili da ih ima jako malo na rukovodećim pozicijama.

Policajka u pritužbi ukazuje da je zaposlena u Upravi policije od 1998. godine u činu policajke I klase u GP Bijelo Polje, te da svo vrijeme svoj posao obavlja odgovorno i bez disciplinske kažnjavanosti.

Dalje, ističe da je završila Pravni fakultet 2018. godine, sa namjerom da radi na poslovima sa visokom stručnom spremom.

“S obzirom da je završila Pravni fakultet, ima jednu godinu radnog iskustva sa VII1 stepenom i položen državni ispit za rad u državnim organima ima uslove za za čin mlađeg policijskog inspektora. Tim povodom se više puta obraćala pretpostavljenima, odnosno načelnicima Regionalnog centra–Sjever i to: AA, BB, CC koji su bez obzira na njene kvalifikacije dovodili druge ljude, odnosno muškarce na upražnjena mjesta za koja je ona posjedovala kvalifikacije.

Sve prednje navodi sa razloga što u Regionalnom centru – Sjever u stanicama Bijelo Polje, Berane, Rožaje i Plav nema nijedna žena na rukovodećim pozicijama, a jedan od ciljeva kojem Uprava policije teži je veća zastupljenost žena na pozicijima odlučivanja”, navodi se u mišljenju Ombdusmana.

Ovim povodom obraćala se direktoru Uprave policije putem zvaničnog mejla dana 26. jula 2021. godine koji je dostavljen uz pritužbu, ali na koji joj , tvrdi, nikada nije odgovoreno.

Dodaje da se više puta obraćala putem telefona tokom 2021. godine sa željom da izloži svoj problem resornom ministru, ali da sastanak nije uspjela da zakaže.

Bjelopoljka je putem mejla 11. jula 2022. godine, dostavila dopunu u kojoj, u suštini, ukazuje da je, bez obzira na njene molbe da se unaprijedi na radno mjesto koje zadovaljava po osnovu svoga obrazovanja, sada raspoređena da radi kao policajac na GP Dobrakovo i da smatra da su joj promijenili radno mjesto (trenutno najteže za rad u stanici granične policije Bijelo Polje) iz razloga što se za mobing žalila Zaštitniku ljudskih prava i sloboda a i direktoru policije.

“Dalje je navela da više nije ni fizički niti psihički sposobna da radi u ovakvim uslovima (pod ovakvim mobingom koji vrše prema njoj u Graničnoj policiji Bijelo Polje) i smatra da je potpuno degradirana”, ističe se u mišljenju.

Aktom Uprave policije – Odjeljenje za međunarodnu policijsku saradnju i odnose s javnošću od 29. marta 2022. godine, dostavljen je odgovor Sektora granične policije– Regionalni centar granične policije “Sjever“, u kojem se ističe da u periodu u kojem rukovodi načelnik u RCGP “Sjever“ nije bilo upražnjenih radnih mjesta za koja je predviđena VSS, a na koja bi se podnositeljka pritužbe mogla rasporediti, shodno njenoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Čitaj još:   Crnom Gorom HARA korona i dalje: Više od četvrtine testiranih POZITIVNIH...

Takođe, tvrde da u pomenutom periodu službenica nije ni na koji način diskriminisana po osnovu pola, niti je to prepreka za njeno dalje napredovanje.

Dodaju da je isti slučaj i sa ostalim policijskim službenicama raspoređenim u RCGP Sjever, što potvrđuje i činjenica da u Stanici GP Pljevlja poslove pomoćnice komandira obavlja policijska službenica.

“Po usvajanju novog akta o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji uzeće se u razmatranje zainteresovanost službenice za dalje napredovanje, u skladu sa članom 143 i 144 Zakona o unutrašnjim poslovima”, navode iz RCGP Sjever.

Nakon toga, institucija Zaštitnika je zatražila od Uprave policije spisak i rješenja o raspoređivanju službenika i službenica u Regionalnom centru granične policije “Sjever“ na poslovima sa VSS od 2019. godine.

Prema izjašnjenju Uprave policije dostavljenom Zaštitniku, u navedenom periodu je donijeto 31 rješenje, a samo jedna žena sa visokom stručnom spremom je unaprijeđena.

Na osnovu sprovedenog ispitnog postupka, Zaštitnik je ispitao činjenice i okolnosti od značaja za zauzimanje stava o tome da li je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo na štetu podnositeljke pritužbe, odnosno da li je Uprava policije Crne Gore – Sektor granične policije RCGP “Sjever“ diskriminatorno postupio po osnovu pola, u oblasti rada.

“Iz dokumentacije koju je podnositeljka priložila uz pritužbu proizilazi da je zaposlena duži niz godina u Upravi policije, od 1998. godine kao policajka sa činom ST policajac I klase i da je 2018. godine završila Pravni fakultet i ima jednu godinu radnog iskustva sa VII nivoom i položen državni ispit za rad u državnim organima sa kojim kvalifikacijama ima uslove za za čin mlađeg policijskog inspektora. Takođe, navela je da u Regionalnom centru – Sjever u stanicama Bijelo Polje, Berane, Rožaje i Plav nema nijedna žena na rukovodećim pozicijama (osim u Pljevljima), a jedan od ciljeva kojem Uprava policije teži je veća zastupljenost žena na pozicijima odlučivanja”, navodi se u mišljenju Zaštitnika.

U ispitnom postupku kod Zaštitnika, zatraženo je i dostavljeno izjašnjenje od Sektora granične policije RCGP “Sjever“ u kojem se, u suštini, navodi da nije bilo upražnjenih radnih mjesta za koja je predviđena VSS a na koja bi se podnositeljka pritužbe mogla rasporediti shodno spremi i iskustvu, kao i da ista nije diskriminisana po osnovu pola što ukazuje postavljanje pomoćnice komandira u Pljevljima.

Zaštitnik podsjeća na podatke da u Upravi policije od ukupnog broja zaposlenih, 10 odsto čine žene, dok je svega šest odsto službenica na svim pozicijama zaposleno u Sektoru granične policije.

“Imajući u vidu ove podatke, Zaštitnik ukazuje da samo jedna žena na rukovodećoj poziciji, u Sektoru Granične policije nije dovoljan pokazatelj za dostizanje rodne ravnopravnosti, a na šta je ukazala i podnositeljka u pritužbi”, ističe se u mišljenju.

U publikaciji Rodna ravnopravnost u Upravi policije navodi se da žene čine polovinu crnogorske populacije, te da bi trebale biti srazmjerno zastupljene u svim društvenim sferama kako bi njihova znanja i vještine doprinijele uspostavljanju socijalne pravde i održivog razvoja.

“Međutim, broj žena u crnogorskoj policiji je neznatan, posebno na rukovodećim mjestima”, ukazuje Zaštitnik.

Čitaj još:   BOŽIĆNI PRIJEM: Dodik, pitao Incka,"Šta ćeš ti ovdje", on mu odgovorio"Ja sam za tebe Tito!" (foto)

Dalje, u izjašnjenju se navodi da nije bilo upražnjenih radnih mjesta za koja je predviđena VSS a na koja bi se mogla rasporediti podnositeljka pritužbe, pa je Zaštitnik zatražio od Uprave policije dopunsko izjašnjenje, radi dostavljanja spiska i rješenja o raspoređivanju službenika i službenica u Regionalnom centru granične policije “Sjever“ na poslovima sa VSS od 2019. godine.

“U kontekstu razmatranja razlike u postupanju iz svih dostavljenih rješenja za 31 službenika/cu u Regionalnom centru granične policije “Sjever“ proizilazi da je za period od 2019. godine raspoređena jedna žena sa VSS. Iz ispitnog postupka kod Zaštitnika proizilazi da je u RCGP “Sjever“ raspoređeno 30 službenika i jedna službenica sa VSS u periodu od 2019. godine do dana dostavljanja izjašnjenja 8. jula 2022. godine, te da je za isti period raspoređeno 14 službenika sa VSS u Stanici granične policije Bijelo Polje”, ističe Ombdusman.

U toku ispitnog postupka kod Zaštitnika, podnositeljka je dostavila dopunu u kojoj ističe da je raspoređena na teže radno mjesto, a nakon podnošenja pritužbe Zaštitniku.

“U odnosu na ove navode, Zaštitnik će otvoriti novi predmet i sprovesti ispitni postupak, a u smislu odredbe Zakona o zabrani diskriminacije da niko ne može da trpi štetne posljedice zbog prijavljivanja slučaja diskriminacije, davanja iskaza pred nadležnim organom ili nuđenja dokaza u postupku u kojem se ispituje slučaj diskriminacije”, poručuju.

Na osnovu prednjeg, a imajući u vidu standarde domaćeg i međunarodnog prava, činjenice i okolnosti utvrđene u ovom postupku i statističke podatke koji ukazuju na nezastupljenost žena u Upravi policije, te potrebu preduzimanja dodatnih mjera na dostizanju rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti, Zaštitnik daje preporuku Upravi policije da razmotri mogućnost raspoređivanja podnositeljke pritužbe na odgovarajuće radno mjesto, shodno zakonu i njenoj stručnoj spremi i kvalifikacijama.

Takođe preporučuju da ubuduće vodi računa o zastupljenosti žena na rukovodećim mjestima, odnosno mjestima sa VSS, kada se za to steknu uslovi.

izvor: cdm.me

PLJEVLJA: Danas saslušanja Šavničana zbog ometanja izbora…

U pljevaljskom Tužilaštvu danas će biti saslušano više osoba, žitelja Read more

Uhapšen specijalni tužilac Čađenović iz slučaja ”Državni udar” u CRNOJ GORI…

Po nalogu Specijalnog tužilaštva jutros 9. decembra je u Podgorici Read more