IBALKAN

Vaše Pravo, Vaš Portal

Skandal u BIJELOM POLJU: Krivična prijava protiv načelnika policije Radovana Tončića, zbog kršenja Ustava i diskriminacije nad Bošnjacima i Crnogorcima… (foto)

Zbog kršenja člana 79. stav 1. tačka 10. Ustava Crne Gore, kršenja član 86. stava 4. Zakona o unutrašnjim poslovima Crne Gore, čime je počinio krivično djelo povreda ravnopravnosti, diskriminacije, zloupotrebe službenog položaja i druga krivična djela kažnjiva po odredbama KZ CG. Pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica jemče se prava i slobode koja mogu koristiti pojedinačno i u zajednici sa drugima: Ustavom Crne Gore članom 79 stav 1. tačka 10: na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave, navodi se u krivičnoj prijavi koju su podnijeli Građani pripadnici manjinskih naroda.

U BIJELOM POLJU PO ZADNJEM POPISU ŽIVI 63% CRNOGORACA, BOŠNJAKA I MUSLIMANA, GRAĐANA SRPSKE NACIONALNOSTI IMA 37%.U POLICIJI JE UPOŠLJENO PREKO 90% SRBA A MANJE OD 10% CRNOGORACA, BOŠNJAKA I MUSLIMANA…

Građani pripadnici manjinskih naroda poručuju da je načelnik bjelopoljske policije Radovan Tončić organizovano, s predomišljajem u produžnom trajanju, kao rukovodilac zadužen za organizaciju rada, predlaganja i postavljanja na funkcije i radna mjesta u bjelopoljskoj policiji, na štetu službenika policije Crnogoraca, Bošnjaka- Muslimana, prekršio Ustav Crne Gore, član 79, tačka 10, na način što je zapošljavao pripadnike Srpske nacionalnosti na mjestima koje po Ustavu i Zakonu o policiji pripadaju Crnogorcima, Bošnjacima i Muslimanima.

“Tako je suprotnu Ustavu i Zakonu o policiji Crne Gore, Srba u Bjelopoljskoj policija ima preko 92%, a zastupljeni su na lokalnom nivou 37% dok Crnogoraca i Bošnjaka u policiji ima oko 10-13% a zastupljeni su na lokalnom nivou preko 63%”, navodi se u prijavi.

Tokom krivičnog postupka Radovan Tončić treba da se izjasni na sledeća pitanja:

1. Zašto nisu, kakao to Ustav Crne Gore precizno nalaže Crnogorci, Bošnjaci i Muslimani zastupljeni u bjelopoljskoj policiji onoliko koliko su zastupljeni kao narod na lokalnom nivou ? (Umjesto sadašnjih 8-10%, pripada im 63% radnih mjesta u bjelopoljskoj policiji, baš onoliko koliko ih ima u lokalnoj zajednici). 

2. Zašto nema ni jedan Crnogorac i Bošnjak na rukovodećim mjestima u bjelopoljskoj policiji? 

3. Zašto u bjelopoljskoj policiji službenika Srpske nacionalnosti ima tri puta više, zastupljeno u bjelopoljskoj policiji, nego što im to po Ustavu pripada? ( Prema popisu stanovništva u Bijelom Polju ima 37% građana koji se izjašnjavaju da su srpske nacionalnosti a u policiji ih ima preko 92%, znači tri puta više nego što Ustav to dozvoljava). 

4. Zašto nije postupio u roku od 30 dana da dostavi informaciju o radnjama i mjerama planiranim radi sprovođenja Ustavnih i Zakonskih načela u vezi sa implementacijom preporuke Ombudsmana- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori koji je reagovao povodom navoda o diskriminaciji Crnogoraca, Bošnjaka- Muslimana u bjelopoljskom Centru bezbjednosti na čijem je čelu Radovan Tončić, nakon što je  Grupa građana optužila Tončića da je sproveo “etničko čišćenje u bjelopoljskoj policiji” diskriminišući Crnogorce, Bošnjake i Muslimane pri zapošljavanju, budući da nijesu procentualno zastupljeni u policiji i na rukovodećim pozicijama koliko im po Ustavu pripada, čineći tako da se osjećaju nesigurno”, navedena su pitanja u prijavi.

TONČIĆ NE POŠTUJE NI USTAV NITI PREPORUKE CRNOGORSKOG OBDUSMANA

Obdusman se podsjećaju takođe ranije obraćao načelniku bjelopoljske policije Tončiću i dao smjernice, da mora da radi po Zakonu i Ustavu, te da po Ustavu član 79.

U bjelopoljskoj policiji moraju biti zastupljeni Crnogorci, Bočnjaci-Muslimani onoliko koliko ih proporcijalno živi i ima na lokalnom nivou, što je Radovan Tončić kao načelnik bjelopoljske  policije odbio da sprovede.

Tončić je ranije odgovorio Ombusmanu  da on uopšte ne vodi evidenciju koliko koje nacionalnosti radi u Bjelopoljskoj policije,da je za njega bitna stručnost.

Upadljivo je to da je Tončić u Bjelopoljskoj policiji uposlio preko 90% službenika nacionalnosti kojoj on sam pripada, a na štetu Bošnjaka, Muslimana, Crnogoraca.

“Tončić kao ne vodi računa koje su nacionalnosti, ako je tako zašto onda nije uposlio “greškom”  90% Bošnjaka, Crnogoraca i Muslimana a svojih 10%, nije to uradio naravno jer je svjesna prekršio Ustav i oteo radna mjesta koja pripadaju Crnogorcima, Bošnjacima i Muslimanima i dao ih onim kojima ne pripadaju po Ustavu”, navodi se u prijavi.

Posebno dodaju bode u oči diskriminatorska i uvredljiva izjava Tončića data Ombusmanu da njega zanima samo stručni kadar a ne ko pripada kojoj nacionalnosti. On na taj način u stvari kaže da su Crnogorci, Bošnjaci i Muslimani zaostali u razvoju, glupi, nepismeni, nestručni i nesposobni  pa im zato ne daje radna mjesta, nego ta mjesta daje ljudima svoje nacionalnosti od kojih je veliki broj sa diplomama sumnjivog porijekla.

Čitaj još:   Potresna poruka MARIJE Šerifović: "Nema više ljudi, SAMO ZVJERI" (foto, video)

“Prema nekim informacijama dobijenim od ljudi koji rade u Bjelopoljskoj policiji, falsifikovane su ankete ili popisi u policiji koji su se navodno radili koliko koje nacionalnosti ima među zapošljenim u bjelopoljskoj policiji, što je jos jedno krivično djelo i istragom se može lako utvrditi”, naglašava se u prijavi. 

BJELOPOLJSKI POLICAJCI SE ŽALILI MINISTRU POLICIJE NA DISKRIMINACIJU OD STRANE RADOVANA TONČIĆA

“Kao dokaz da Radovan Tončić čini krivična djela kršeći Ustav Crne Gore i zakon o unutrašnjim poslovima je kada je grupa bjelopoljskih policajaca tražila prijem kod ministra policije Filipu Adžiću, da iznesu problematiku i veoma teško stanje u kojem se nalaze, a radi se o tom da je stvoren ambijent u kom su oni kao Crnogorci i Bošnjaci diskriminasani po više osnova, dok Radovan Tončić  postavlja svoje ljude Srpske nacionalnosti u bjelopoljskoj policiji, sa završenim preko veze za jedan dan fakultetske diplome ili sa falsifikovanim diplomama, i tako utiče da skoro etnički očistili bjelopoljsku policiju od Crnogoraca i Bošnjaka-Muslimana”, ističe se u prijavi.

Poručuju da je grupa Bjelopoljskih policajaca svjedočila da Crnogoraca i Bošnjaka sa fakultetskim diplomama nema ni na jednom od rukovodećih mjesta u bjelopoljskoj policiji i da je ambijent za rad u policiji je gori od onog iz 90-tih godina.

Takođe Crnogorcima i Bošnjacima sa fakuletskim diplomama završenim u Podgorici i Sarajevu nije omogućeno obavljanje pripravničkog staža dok je pripravnicima Srpske nacionalnosti sa sumnjivim diplomama iz Niša, Beograda, Novog Sada i Sokolca to omogućeno.

“Radovan Tončić ide dalje u diskriminaciji Crnogoraca, Bošnjaka-Muslimana na način što izjavljuje da nema pismenih i sposobnih za rad u Bjelopoljskoj policiji, te na taj diskriminatorski  način stavlja ih u građane drugog reda i građane manje vrijednosti.

Za vrijeme ustoličenja Joanikija na Cetinju, Radovan Tončić, je jednonacionalnim policijskim patrolama  naredio  privođenja 50 građana Bijelog Polja, koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Bošnjaci- Muslimani, a koji su nosili Crnogorske, NATO, USA, EU zastave tokom patriotskih kolona, sa najmerom da ih zastrašuje da ne idu na Cetinje i podstiče da se osjećaju nesigurnim u Bijelom Polju i tako iseljavaju u zemlje Evrope”, ističe se u prijavi.

Progon je dodaju nastavljen od Radovana Tončića, kada je naredio nezakonito 26 puta pretresanje građana Bijelog Polja, Crnogorske i Bošnjačke nacionalnosti, koji su za vrijeme patriotskih kolona nosili Crnogorske, NATO, USA, EU zastave.

Radovan Tončić nije za to imao nalog suda niti je po obavljenom pretresu obavijestio sudiju za istragu, kako to Zakon nalaže.

“Osjećaj sigurnosti kao Srbin, jer je stvorio jednonacionalnu policiju od pripadnika Srba, te činjenica da nema dovoljan broj Crnogoraca, Bošnjaka I Muslimana zapošljenih u Bjelopoljskoj policiji koji svojim profesionalnim radom uticali da se ne proganjaju na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, Tončić u produženom trajanju nastavlja progon građana Bijelog Polja na nacionalnoj i vjeroskoj osnovi.

Po Tončićevom naređenju grupa policaja sastavljena od samo jedne nacionalnosti zaustavljala, terorisala, ograničavala im slobodu kretanja, pretresala Crnogorce i Bošnjake po 3 puta za jedan dan, vršili pritisak da ih oćeraju sa njihovih ognjišta i tako mijenjaju demografsku sliku Bijelog Polja i Crne Gore”, kazuje se u prijavi.

TONČIĆ NE POŠTUJE NI ZAKON O UNUTRAŠNjIM POSLOVIMA

Zakonom o unutrašnjim poslovima članom 86. stav 4 je jasno predvijdne način zasnivanja radnog odnosa, citirali su:

“Prilikom popune radnih mjesta policijskih službenika, pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica osigurava se srazmjerna zastupljenost, shodno Ustavu i zakonu.”

Prijavljeni Načelnik bjelopoljske policije Radovan Tonči , kao rukovodilac nije primijenio odredbe Zakonom o unutrašnjim poslovima članom 86. stav 4 . prilikom popune radnih mjesta policijskih službenika, pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica osigurava se srazmjerna zastupljenost, shodno Ustavu i zakonu, čime je svjesno počinio krivična djela na štetu pripadnika manjinskih naroda čija su prava zagarantovana Ustavom Crne Gore član 79.stav 1. tačka 10.

Načelnik policije Radovan Tončić je počinio krvično djelo povrede ravnopravnosti i organizovano i sa predomišljajem u produzenom trajanju uz instrukcije i naređenja van Crne Gore kršeći  Ustav Crne Gore član 79. Što je propisano KZ CG : Povreda ravnopravnosti Član 159.

Čitaj još:   PLJEVLJA: Više incidenata u poslije izbora kamenovano policijsko vozilo... (foto)

(1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči ljudska prava i slobode utvrđena Ustavom, zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti, kazniće se zatvorom do tri godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno zbog mržnje prema pripadniku grupe određene na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako djelo iz stava 2 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

TONČIĆ U POLICIJI ZAPOŠLjAVAO SA SUMNjIVIM FAKULTETSKIM DIPLOMAMA

Predrožili su da nakon izvođenja dokaza, uvida u evidenciju zaposlenih službenika policije u Bijelom Polju, kako na rukovodećim mjestima, tako i po svim organizacionim jedinicama, evidenciju primljenih službenika u bjelopoljskoj policiji od imenovana Radovana Tončića na mjestu rukovodioca Bjelopoljske policije po nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti te provjere njihovih diploma, na način da li su svih godina trajanja navodnog školovanja prelazili državnu granicu Crnoj Gori u vrijeme kada su navodno položili ispite na fakultetima I diplomirali.

Predlažu da se provjeri da li su prijavljivali ispite i bili prisutni na ispitima kada su položeni, da li su na dan ili ranije prije polaganja ispita pojedinačno od svake godine uplaćivali takse za polaganje ispita na banku u mjestu gdje su polagali ispite na račun fakulteta, da li su uplaćivali naknade za školarinu po godinama kada su prijavljivali školske godine, na banku u mjestu gdje su se školovali, na račun fakulteta.

“Predlažemo saslušanje grupe bjelopoljskih policajaca koji su bili na prijemu kod ministra policije o zlostavljanju I diskriminaciji u bjelopolsjkoj policiji čija su imena javno dostupna crnogorskoj javnosti, saslušati građane koji su privođeni prilikom ustoličenja Joanikija na Cetinju, saslušati pretresane građane bez naloga Suda, saslušati Crnogorskog   Ombudsmana

– Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, pribaviti zadnji zvanični popis stanovništva o nacionalnoj zastupljenosti Srba, Crnogoraca, Bošnjaka, Muslimana, Roma i drugih naroda koji žive u Bijelom Polju, sprovesti i druge potrebne dokaze radi utvrdjivanja odlučnih činjenica po podnijetoj krivičnoj prijavi i saslušati okrivljenog na gore iznijete navode i dokaze, te nakon sprovodjenja ovih dokaza pokrenuti krivični postupak protiv Načelnika bjelopoljske policije Radovana Tončića iz Bijelog Polja za prijavljena krivičan djela te istog kazniti saglasno Zakonu”, zaključuje se u prijavi. 

Etničko čišćenje u Bjelopoljskoj policiji je uznemirilo Bjelopoljske Bošnjake i Muslimane, iz razloga da se ne tako DAVNO u Bjelopoljskom mjestu Šahoviće izvršilo etničko čišćenje nad svim Bošnjacima i Muslimanima koje je imalo razmjere genocida. 

Par decenija kasnije nastavljeno je etničko čišćenje u Limskoj dolini, Bijelom Polju, okolnim selima koje je takođe imalo razmjere genocida, Bjelopoljski Bošnjaci i Muslimani se tog dobro sjećaju, te su sa razlogom zabrinuti i pitaju se zbog čega Radovan Tončić etnički čisti policiju od Bošnjaka i Muslimana, kakve su mu namjere, šta mu je cilj ?

izvor: kodex.me

Nasrnuo nožem na policiju, policajac ga upucao!!!

Nesvakidašnji incident u Hrvatskoj... Kako je objavila zagrebačka policija, danas oko Read more

DRAMA NA CETINJU: Privedena poznata pjevačica iz Srbije, JEDVA JE SMIRILI …

Sandra Valterović, poznatija kao Seksi Sandra, privedena je danas nešto Read more

DOLAZI ZAHLAĐENJE, PADAĆE ŠIROM REGIONA…

ZA  VIKEND u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a Read more

Eksplodirao parkirani AUDI, djevojku našli PORED VOZILA!!!

Nepoznata djevojka je povređena kada je u Zemunu, oko 2:30h Read more