IBALKAN

Vaše Pravo, Vaš Portal

“Litijašica” VESNA Hadži Vujošević osuđena za iznošenje neistina– moraće da plati po 1.500 eura djeci Zorana i Vukice Jelić (foto, video)

VESNA Hadži Vujošević nije ponudila nijedan dokaz za svoje tvrdnje već je, kako je rekla na ročištu, zaključak donijela na osnovu ”glasina”, dok je Zavod za zapošljavanje uporno odbijao da dostavi dodatnu dokumentaciju koju je tražio vještak…

PODGORICA: Crna Gora, Zanimljivosti, vijesti, utorak, 23, 01. 2024… 13: 22… “Litijašica” VESNA Hadži Vujošević osuđena za iznošenje neistina– moraće da plati po 1.500 eura djeci Zorana i Vukice Jelić (foto, video)

Bivša predsjednica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) Vesna Hadži Vujošević moraće da plati po 1.500 eura sinovima bivšeg čelnika te državne institucije Zorana Jelića i njegove supruge Vukice Jelić zbog neistina koje je iznosila u javnosti. Presudom podgoričkog Osnovnog suda kažnjen je i Zavod za zapošljavanje koji je dužan da sa svog sajta ukloni sporno saopštenje.

Zanimljivo je da Vujošević nije ponudila nijedan dokaz za svoje tvrdnje već je, kako je rekla na ročištu, zaključak donijela na osnovu ”glasina”, dok je Zavod za zapošljavanje uporno odbijao da dostavi dodatnu dokumentaciju koju je tražio vještak.

Vujošević koja važi za vrlo kontroverznu osobu, a poznata je javnosti kao “litijašica” napustila je Zavod za zapošljavanje, ali se dobro snašla pa je sada angažovana u administraciji Glavnog grada Podgorice, gdje obavlja dužnost v.d. rukovoditeljke Službe za međunarodnu saradnju i partnerstva.

Kao i za poziciju u Zavodu za zapošljavanje, tako i za ovu na lokalnom nivou ostaće vječita enigma koje su je to kvalifikacije preporučile za te pozicije, osim aktivnog angažovanja na promociji retrogradne ideologije “srpski svet”.

Lažne optužbe

Ambiciozna Vujošević kao čelnica ZZZ je na konferenciji za medije u avgustu 2021. godine navela da se kroz finansijsku dokumentaciju došlo do podataka o trošenju sredstava Zavoda na reprezentaciju u ugostiteljskom objektu AND1.

“Kada se saberu cifre, koje su trošene u navedenom objektu duži niz godina, dolazi se do zapanjujuće sume u iznosu od oko 30.000 eura. Informacije do kojih je došlo novo rukovodstvo govore da su navedena sredstva u najvećoj mjeri trošila lica koja nisu zaposlena u ZZZ, a radi se o najbližim srodnicima, odnosno djeci bračnog para Jelić, koji su dugi niz godina smjenjući se, obavljali funkciju direktora u Zavodu.

Ovdje se može govoriti i o krivičnom djelu jer se novac Zavoda trošio za privatne potrebe članova porodice tadašnjih rukovodilaca, a tretirao se kao trošak reprezentacije”, saopštila je Vujošević.

Te njene riječi sada su se dokazale kao neistinite, što su Jelići odmah i tvrdili, ali su dokazali to i na Sudu.

Tužbu su podnijeli Milena lvanović, Mitar Jelić i Duško Jelić radi naknade nematerijalne štete.

”USVAJA SE tužbeni zahtjev, pa se obavezuju tuženi da tužiocima na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, i to prava na psihicki (duševni) integritet, prava na čast, prava na ugled i prava na dostojanstvo, solidarno isplate iznos od po 1.500 eura, sa zakonskom zateznom kamatom od dana pravosnažnosti presude do isplate, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude”, piše u presudi sudije Radovana Vlaovića koja je donijeta 28. decembra 2023. godine.

Čitaj još:   Monstrumi: Očuh je silovao, a majka podvodila! (foto)

Obrazloženje tužbe

Jelići su u tužbi naveli da je Vujošević “na najgrublji način” iznijela niz očigledno neistinitih tvrdnji uz namjeru da se prikažu kao nemoralne osobe, vrijeđajuci na taj način njihovo ljudsko dostojanstvo, psihički integritet i moralni dignitet, čime je počinjen ozbiljan napad na ličnost, što je za posljedicu imalo povredu njihove casti, ugleda i dostojanstva.

Vujošević je u odgovoru na tužbu i na ročištima navela da je tužbeni zahtjev neosnovan i da sporno saopštenje nije dato radi omalovažavanja djece, već u cilju ukazivanja na brojne nepravilnosti koje je pratio rad Jelića za vrijeme njihovog mandata koji je trajao duže od 10 godina na mjestu direktora ZZZCG.

Branilac Zavoda za zapošljavanje je na ročištima navodio se Vujošević “izvinila ukoliko se neko osjetio povrijeđenim u njenom saopštenju”.

Sud je u dokaznom postupku pročitao nalaz i mišljenje vještaka finansijske struke Stojanke Božović od 10.10.2023. godine, sa dokumentacijom koja je uradila tabelu troškova za reprezentaciju kod restorana “AND1” DOO, za period od 01.01.2008. godine do 31.12.2015. godine.

”U navedenoj tabeli evidentirana su 92 računa u spornom periodu, od kojih 62 računa nemaju priloge o izvršenim uslugama, a od ostalih 30 računa, 3 računa su računi-otpremnice, 6 računa ima u prilogu kasa račune, ali nečitko iskopirane, dok preostali 21 račun u prilogu ima čitak kasa račun.

Zbog toga je vještak u više navrata insistirao da Zavod još jednom izvrši uvid u originalnu dokumentaciju i dostavi nedostajuću dokumentaciju iii da dozvoli vještaku da to učini. Po mišljenju vještaka, takva situacija ne može da se tumači zastarjelošću čuvanja dokumentacije, u ovom slučaju najmanje 5 godina, a naročito kod činjenice da se najviše kasa računa sačuvalo iz 2008. godine, pa bi takva situacija mogla da se tumači i na način da istih nije ni bilo”, piše u presudi Osnovnog suda.

lz nalaza proizilazi da ukupan iznos utrošenih sredstava za reprezentaciju kod restorana “AND1” u navedenom periodu iznosi 21.026,60 eura (od čega 734 eura u periodu prije 06.02.2008. godine, kao dana kada je Zoran Jelić imenovan za VD direktora), a utrošena sredstva odnose se u svakom pojedinačnom slučaju na opis izvršenih usluga kao “konzumacija jela i pica” iii “ugostiteljske usluge”.

U tabeli utrošenih sredstava nabrojana su imena ovlašćenih i drugih lica, koji su ovjeravali primljene račune.

”Nalaz i mišljenje sudskog vještaka finansijske struke sud je cijenio kao jasan, stručan i objektivan, pa kako je u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, sud ga je u potpunosti prihvatio, posebno kod činjenice da stranke nijesu imale primjedbi na isti.

Čitaj još:   JASNA PORUKA- Evropski parlament: Vlada CRNE GORE da poštuje naše preporuke o popisu... (foto, video)

Dakle, sud je našao da u tabeli utrošenih sredstava za reprezentaciju kod restorana “AND1” koju je vještak sačinio, kao ni u priloženoj dokumentaciji, ne postoji nijedan dokaz koji bi upućivao na zaključak da su tužioci trošili sredstva Zavoda u iznosu i na način kako je to predstavljeno u spornom saopštenju”, navodi se u presudi.

BONUS VIDEO: PrvaTV, 12. januar 2022. – ZZZCG u ovoj godini planira brojne aktivnosti, gost Hadži Vesna Vujošević

Takođe, utvrđeno je da na plaćene usluge reprezentacije, nigdje ne postoji potpis tužilaca, kao korisnika usluga ovog ugostiteljskog objekta.

”Sa tim je nespojiva sadrzina spornog saopstenja u kojem su u pogledu troskova reprezentacije direktno optuženi ovdje tužioci”, smatra Sud.

Takođe u presudi se opisuje i posupanje Vesne Hadži Vujošević.

”Postupanje tuzene I reda bilo je proizvoljno. lsta je bila dužna da prije objavljivanja navedenih informacija iste apsolvira sa dužnom pažnjom.

To je zahtijevalo odgovarajuci stepen pouzdanosti i preciznosti, što u konkretnom nije slučaj, buduci da je tužena I reda u iskazu navela da je od strane ljudi zaposlenih u Zavodu i konobara zaposlenih u ugostiteljskom objektu “AND1” čula da je u dužem vremenskom periodu hrana nošena direktno u stan porodice Jelić i da je to predstavljano kao usluga reprezentacije.

Po ocjeni suda, takve “glasine” nijesu mogle poslužiti kao osnov da tužena I reda izvede zaključak da su navedena sredstva trosili Jelići , pri cinjenici koju je i sama tuzena I reda navela da u dokumentaciji u koju je izvršila uvid, a odnosi se na plaćene usluge reprezentacije, nigdje ne postoji njihov potpis”, navodi se u presudi. (D.G.)

izvor aktuelno.me

NAJAMNIK- Priča prema istinitom dogadjaju… (foto)

U Prlinama na domak Akova živjela je porodica Raifa Pilava. Read more

SARAJEVO, CRVENI TEPIH: Danas počinje 24. Sarajevo film festival…

Čast da otvori 24. izdanje SFF-a pripala je slavnom poljskom Read more