IBALKAN

Vaše Pravo, Vaš Portal

“ZA VJEROVATI ILI NE”- Crnogorci da im dokažu, da govore crnogorski: Nije polagao ispit iz jezika, pa odbijen za posao… (foto)

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore odbio je prijavu za posao kandidata S. T., jer nije dostavio dokaz o poznavanju crnogorskog jezika. U prijavi, u koju su i “Vijesti” imale uvid, on je naveo da je rođen u Crnoj Gori i da je crnogorski državljanin.

U vezi sa tim tražio je i mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), odakle su kazali da takav uslov – dokaz o poznavanju crnogorskog, važi za one koji nisu državljani Crne Gore, pišu Vijesti.

Iz Zavoda za transfuziju, međutim, u odgovoru “Vijestima”, ostali su pri stavu da je u pitanju zakonska obaveza:

„Razumijemo kandidate koji su izloženi dodatnim birokratskim zahtevima, budući da je većina obrazovanje sticalo u Crnoj Gori, što smatramo da je dovoljan dokaz o poznavanju crnogorskog jezika, ali podsjećamo da je riječ o zakonom utvrđenom uslovu, koji Zavod mora da ispoštuje“.

Zavod za transfuziju objavio je u novembru prošle godine konkurs za radno mjesto “odgovorno lice za poslove zaštite”, prenose Vijesti.

Prema članu 20 Zakona o zaštiti lica i imovine, za to radno mjesto, pored ostalog, kandidat treba i da „poznaje crnogorski jezik i pismo u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju“ (stav 1, tačka 7).

S.T. je dostavio Zavodu neophodnu dokumentaciju – ovjerene kopije diploma master i osnovnih studija, dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ljekarsko uvjerenje, kao i kopiju lične karte i dokaz o državljanstvu.

U prijavi je naveo da, u odnosu na dio o poznavanju crnogorskog jezika, dokument kojim se to dokazuje izdaje Ispitni centar „samo za prijem u crnogorsko državljanstvo“ i Filološki fakultet u Nikšiću i Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju „samo za boravak stranih lica u Crnoj Gori“.

Napomenuo je da se ta dokumenta koriste samo u navedene svrhe, a da je on rođen u Crnoj Gori i da ima i državljanstvo Crne Gore, prenose Vijesti.

Zavod za transfuziju je 11. januara donio odluku o sprovedenom postupku po objavljenom oglasu, kada su saopštili da nijedan kandidat nije izabran, a za S.T. konkretno naveli su da ne ispunjava uslove tražene oglasom „iz razloga što nije dostavio uvjerenje o poznavanju crnogorskog jezika i pisma u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju“.

Čitaj još:   Božena JELUŠIĆ: Imam pravo da svoj jezik nazivam crnogorskim... (foto)

S.T. se nekoliko dana potom obratio Direktoratu za bezbjednosno-nadzorne poslove MUP-a, odnosno Direkciji za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti, navode Vijesti.

Iz Direkcije su odgovorili da Zakon o zaštiti lica i imovine u članu 20, stav 1, tačka 7 propisuje da odgovorno lice mora da „poznaje crnogorski jezik i pismo u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju…“, ali i pojasnili da se to odnosi na one koji nemaju crnogorsko državljanstvo.

“Tačka 7 iz ovog člana odnosi se na lica koja nisu državljani Crne Gore, te se nad njima mora sprovesti ispit poznavanja crnogorskog jezika i pisma, a koji shodno stavu 5 vrši organizator obrazovanja odraslih, koji ima licencu za rad u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja”, piše u odgovoru koji je S.T. 19. januara dostavljen iz Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti resora unutrašnjih poslova, prenose Vijesti.

Iz Zavoda za transfuziju krvi i u odgovoru koji su “Vijestima” dostavili, ostali su pri ranijem stavu, prema kojem bi za konkretno radno mjesto svako trebalo da dostavi dokaz o poznavanju crnogorskog jezika.

“Na sistematizovana mjesta u Službi zaštite u Zavodu, koja su nedavno i bila predmet javnog oglašavanja, primenjuje [se] Zakon o zaštiti lica i imovine, sa kojim je usaglašen i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore u pogledu uslova koje kandidati moraju da zadovolje.

Pravilnikom je ustanovljena Služba zaštite u kojoj je sistematizovano radno mjesto Odgovorno lice za poslove zaštite…”, naveli su u odgovoru, uz napomenu o uslovima koje kandidati za to radno mjesto moraju da ispune.

Kako su dodali, u članu 20 Zakona o zaštiti lica i imovine, utvrđeno je da je jedan od uslova koje mora ispunjavati odgovorno lice da „poznaje crnogorski jezik i pismo u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju (član 20 stav 1 tačka 7)“.

„Pored navedenog, u stavu 5 istog člana, propisano je da provjeru znanja jezika vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu za rad u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja. Poštujući odredbe člana 20 Zakona o zaštiti lica i imovine, Zavod je raspisao oglas za navedeno radno mjesto, sa uslovima koje je propisao Zakon.

Čitaj još:   Vic dana KAKO Crnogorac bere cvijeće đevojci...

Među prijavljenim kandidatima bilo je i onih koji su državljani Crne Gore, a dostavili su potvrdu da imaju znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju, izdatu od strane Ispitnog centra Crne Gore”, rekli su Vijestima.

Iz Zavoda su kazali i da su se u direktnoj komunikaciji sa potencijalnim kandidatima, trudili da ih upoznaju sa procedurom dobijanja takve potvrde.

„Te žalimo da je bilo i onih koji su zbog njenog izostanka morali biti isključeni iz daljeg postupka. Razumijemo kandidate koji su izloženi dodatnim birokratskim zahtjevima, budući da je većina obrazovanje sticalo u Crnoj Gori, što smatramo da je dovoljan dokaz o poznavanju crnogorskog jezika, ali podsjećamo da je riječ o zakonom utvrđenom uslovu, koji Zavod mora da ispoštuje“, rekli su.

izvor: N1 rs

ZAGREB: Kontraverzni Marko Tompson opet podijelio Hrvatsku?

Kada je hrvatske fudbalere u Zagrebu dočekalo pola miliona navijača, Read more