Cigo i doktor kupili plac…

Vic dana Cigo i doktor kupili plac…

Doktor i Cigo se sretnu na ulici i pita doktor Cigu… BANJA LUKA: BiH, Putovanja, Zanimljivosti, nedelja, 14: 12, 00:…