Esad Rahiz

ESAD RAHIĆ: “MOJI PEŠTERCI I POLITIKA”

Kad god se uželim mudrog muhabeta i bistre i nepomućene narodne misli i pameti ja odem na moju rodnu Pešter…