Hajris Brvcak-Hacko

SANDŽAKLIJA HAJRIZ donirao preko 250 hiljada eura za MEDICINSKU POMOĆ Crnoj Gori

Humanista Hajriz Hačko Brčvak obezbijedio je medicinsku opremu u vrijednosti od preko 183.000 dolara za bolnice u Bijelom Polju, Baru…