Metak stigao u IZSrbije Novi Pazar

LUDILO U SRBIJI: Koverta s metkom stigla i na adresu IZS NOVI PAZAR…

Koverta sa metkom stigla je u ponedeljak, 4. novembra, sa poštanskim pečatom iz Beograda, na kojoj je kao ime pošiljaoca…