Novi Pazar dobio trećeg notara

SANDŽAK: Novi Pazar, dobio trećeg, Sjenica i Tutin čekaju svog prvog notara…

Javnobelježnička komora Srbije imenovala je Jelenu Fakić za notara za područje Osnovnog suda u Novom Pazaru i ona je od…