priče iz Sandžaka

Šefka Begović Ličina- NIKO K’O MAJKA

Naša Pazarka Osmanaginicaa, odavno je prešla devetu deceniju života, čije godine od ukućana niko nije smio pomenuti. Iako, za svoje…

NAJAMNIK-Priča prema istinitom dogadjaju

U Prlinama na domak Akova živjela je porodica Raifa Pilava. Ni sam Raif nije znao otkuda se je obreo tu,…

ŠEFKA BEGOVIĆ- LIČINA- ODLOMAK IZ ROMANA ” MIRIS ĐULA”

Vatreno crveni zraci zalazećeg sunca, treperili su na ozimnoj krušci, čije su se grane povijale ka zemlji i svom težinom…