Spasio tutinca

NOVI PAZAR: Njemački ljekari ga otpisali, a Dr AVDO mu SPASIO život

Upoznao sam djevojku koja je živjela u Nemačku. Odlučili smo da stupimo u brak i tako sam se oženio i…