HAG: Izricanje presude po žalbi u predmetu protiv Radovana Karadžića 20. marta…

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Prvobitna optužnica protiv Karadžića potvrđena je 25. jula 1995. Uhapšen je u Srbiji 21. jula 2008., i prebačen na MKSJ 30. jula 2008…

HAG: Regija, Vijesti, utorak, 05.03. 2019…08: 58… HAG: Izricanje presude po žalbi u predmetu protiv Radovana Karadžića 20. marta…

Izricanje presude po žalbi u predmetu protiv Radovana Karadžića, koju će izreći Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove zakazano je za 20. mart, u sudnici I zgrade Mehanizma u Haagu…

Radovan Karadžić se teretio po dvije tačke za genocid, po pet tačaka za zločine protiv čovječnosti četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. 

Pretresno vijeće III MKSJ-a je 24. marta 2016. proglasilo Karadžića krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Oslobođen je krivice po optužbi za genocid u drugim opštinama u BiH. 

Pretresno Vijeće je zaključilo da je Karadžić počinio te zločine putem učešća u četiri UZP-a i to u UZP-u s ciljem da se bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone s područja u Bosni i Hercegovini na koja su bosanski Srbi polagali pravo, i to činjenjem zločina u opštinama širom BiH, te u UZP-u čiji je cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva.

Čitaj još:   Dnevni horoskop za 23. oktobar 2018. godine

Isto se odnosi na njegovo učešće u UZP-u sa zajedničkim ciljem da se pripadnici UN-a uzmu za taoce kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba i u UZP-u eliminisanja bosanskih Muslimana iz Srebrenice u julu 1995. godine. 

Pretresno vijeće je Karadžiću izreklo kaznu od 40 godina zatvora. 

Nakon izricanja presude Pretresnog vijeća, i u skladu s članom 2 Prelaznih odredbi Mehanizma…

Mehanizam je preuzeo nadležnost u žalbenom postupku Tužilac protiv Radovana Karadžića. I Karadžić i Tužilaštvo žalili su na presudu Pretresnog vijeća i podnijeli najave žalbe 22. jula 2016., žalbene podneske 5. decembra 2016, respondenta 15.marta 2017.replike na podneske respondenta 6. aprila 2017. Žalbeni pretres održan je 23. i 24. aprila 2018. u ogranku Mehanizma u Haagu…

Čitaj još:   MILE, BAHAT: „Ovo je nemoguća i propala zemlja, možemo promijeniti ime, 'Neka se zove Republika Srpska... '“!

izvor agencije

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Komentariši