NOVI PAZAR: Moda ili šta je razlog, 137 ljudi promijenilo ime u 2018, koji uslov mora da bude ispunjen…

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tokom prethodne godine brojni Novopazaraci su promenili ime ili prezime na osnovu zahtjeva Odeljenju za opštu upravu pri lokalnoj samoupravi…

NOVI PAZAR: Sandžak, Zanimljivosti, vijesti, utorak, 26.03. 2019…07: 59… NOVI PAZAR: Moda ili šta je razlog, 137 ljudi promijenilo ime u 2018, koji uslov mora da bude ispunjen…

Rukovodilac ovog Odeljenja rekao je u kontaktu sa medijima da u širokom spektru razloga za ovakav potez građani najčešće navodili razloge verske i emotivne prirode…

“Podnosilac zahtjeva može biti osoba na koju se ti podaci odnose, njegov je zakonski zastupnik ili punomoćnik. Zahtjev se podnosi na šaltrima broj 8 i 9, a sam postupak promjene imena i prezimena traje najviše mjesec dana”, rekao je Rukovodilac ovog Odeljenja Marko Slavković

On je dodao da je broj Novopazaraca koji su prošle godine promijenili ime ili prezime nešto manji u odnosu na pretprošlu godinu, jer su uslovi stroži.

Čitaj još:   SVE O Krvnim grupama: Kako se nasljeđuje A, B, AB, ili 0 krvna grupa...

“Nakon podnošenja zahtjeva slijedi opsežno ispitivanje i prikupljanje svih podataka o tome da li ta osoba može da promijeni ime. Podatke dobijamo iz Policijske uprave, Osnovnog suda, Poreske uprave, Centra za socijalni rad. Osim toga, obraćamo se i ministarstvu koje nam šalje podatke da li je ta i ta osoba, na osnovu sporazuma o readmisiji, vraćena sa teritorije neke od zemalja Evropske unije. Dakle, zahtjev se odobrava samo osobama koje potpuno čiste“, rekao je Slavković.

Istakao je da bi zloupotrebom zakona i izigravanjem zakonodavca smatralo to da neko želi ime da promjeni u drugo koje je u suprotnosti sa moralom i mjesnim običajima, odnosno “u neko koje nije karakteristično za područje naše zemlje i šireg regiona”.

“Zakon je dao pravo čovjeku da može više puta da promjeni ime ili prezime, ali je dao i obavezu i diskreciono pravo ovlašćenom službenom licu, koje i vodi postupak, da u slučaju da primijeti da dolazi do izigravanja zakona a i da zahtjev odbije. Negativno rešenje stranka pravo žalbe drugostepenom organu, odnosno resornom ministarstvu, koje je do sada u veoma malom broju slučajeva drugačije postupilo od našeg službenika”, rekao je Slavković

Čitaj još:   NOVI PAZAR BIO NA IVICI KATASTROFE, ZA ODBRANU ANGAŽOVANA SVA MEHANIZACIJA

http://iBalkan.net.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Komentariši