Ko treba da ukloni crkvu iz dvorišta Fate Orlović: A, ko će odgovarati ako se to ne desi?

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bosna i Hercegovina se neće žaliti na presudu Evropskog suda za ljudska prava kojom je naloženo uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju, a presuda postaje pravosnažna 1. januara naredne godine.

KONJEVIĆ POLJE: BiH, Crna Hronika, Putovanja, Zanimljivosti, vijesti, ponedeljak, 07: 10… 22: 20…  Ko treba da ukloni crkvu iz dvorišta Fate Orlović: A, ko će odgovarati ako se to ne desi?

Sud u Strasbourgu donio je konačnu presudu, kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve u Konjević Polju

Potvrdila je to za medije poslanica BiH pred Sudom u Strasbourgu.

Provjerili smo ko treba da ukloni crkvu i ko će odgovarati ako se to ne desi u predviđenom roku. 

Sud je jednoglasno odlučio da je došlo do povrede Člana 1 Protokola 1 (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Slučaj se odnosi na crkvu koju je Srpska pravoslavna crkvena opština izgradila na imovini koju su podnosioci prijave, odnosno Fata Orlović, bili prinuđeni napustiti tokom rata u periodu 1992–1995.

Sud je utvrdio da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001, kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnosioca tužbe, a za koji vlasti nisu ponudile nikakvo opravdanje.

Čitaj još:   SARAJEVO: Muškarac iz NOVOG PAZARA uhapšen zbog sumnje da je PROGANJAO DJEVOJKU

Izvršenje u roku tri mjeseca…

To je imalo za posljedicu ozbiljno narušavanje prava na imovinu.

Sud je, također, utvrdio, sa šest glasova naspram jednog, na osnovu Člana 46 (Obaveznost i izvršenje presuda) da tužena država treba osigurati izvršenje dvije odluke koje su donesene u korist podnosioca tužbe, a naročito da osigura uklanjanje crkve s njihove imovine, najkasnije u roku tri mjeseca nakon što ta presuda postane konačna.

Tužbu je podnijelo 14 članova iste porodice, koji su rođeni između 1942. i 1982. i žive u Konjević Polju i Srebreniku.

Suprug prve podnositeljice predstavke i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995.

Tokom rata 1992–1995. podnositelji predstavke bili su prinuđeni napustiti svoj dom u Konjević Polju.

Imovina na kojoj su živjeli pripadala je suprugu prve podnositeljice i njegovom bratu, a sastojala se od nekoliko stambenih i poljoprivrednih objekata, njiva i livada.

Nakon što je imovina izuzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, tu je 1998. izgrađena crkva.

Podnosioci tužbe nikad nisu bili obaviješteni o postupku eksproprijacije.

Čitaj još:   HRVATSKA NE PAMTI OVAKAV HOROR: Ovo je monstruozni otac koji je svoju djecu bacio na beton sa šest metara visine!

U cilju provedbe Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koji garantira pravo na slobodan povratak izbjeglica u njihove domove i pravo na povrat imovine, bh. entitet Republika Srpska 1998. donijela je Zakon o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine.

Obje odluke konačne i izvršne…

Podnosioci tužbe pokrenuli su postupak za povrat predmetne imovine u skladu s tim zakonom.

Odlukom Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC) iz 1999, a nakon toga i odlukom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica iz 2001. utvrđeno je njihovo pravo na potpuni povrat imovine.

Obje navedene odluke su konačne i izvršne.

Imovina je potom vraćena podnosiocima, izuzev parcele na kojoj je izgrađena crkva.

Sljedećih godina podnosioci su bezuspješno tražili potpuni povrat imovine.

Izvor: iBalkan.net i agencije

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Komentariši