SARAJEVO: U FBiH ponovo proglašeno stanje epidemije zbog koronavirusa… (foto)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Naredbom je u slučaju potrebe i u ovisnosti od situacije predviđena je sama mogućnost vršenja sanitanog nadzora na graničnim prelazima se nalaze na teritoriji Federacije BiH…

SARAJEVO: BiH, Zanimljivosti, Putovanja, vijesti, petak… 17: 07.2020… 17: 56 SARAJEVO: U FBiH ponovo proglašeno stanje epidemije zbog koronavirusa … (foto)

Federalno ministarstvo zdravstva donijelo i naredbu proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 za ugroženo područje, teritorij Federacije Bosne i Hercegovine…

Nakon pribavljenih mišljenja Federalnog ministarstva finansija, a sve od strane Federalnog ministarstva pravde i vladinog Ureda prvo i za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU

Federalno ministarstvo zdravstva donijelo je naredbu o proglašenju a same epidemije zarazne bolesti COVID- 19 za ugroženo područje, a sve na teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. Naredba stupa na snagu objavljivanja a i u Službenim novinama Federacije 17. jula.

Donošenju naredbe o proglašenju epidemije prethodilo je usvajanje informacije Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH na sjednici Vlade FBiH od 2. jula, koja je jednim od zaključaka uz usvajanje Informacije, federalnog ministra zdravstva zadužila da sukladno svojim ovlastima proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije BiH.

Čitaj još:   OPTUŽIO TEHERAN: Donald Tramp, JOŠ JAČE sankcije za Iran...

Naredbu je uz spomenuto, federalni ministar zdravstva donio na temelju članka 6. stavak (1) Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, kao i na osnovu epidemioloških izvještaja Zavoda za javno zdravstvo a sve Kantona Sarajevo, Doma zdravlja Tešanj, Doma zdravlja Maglaj, Instituta za javno zdravlje Zenica, Doma zdravlja Živinice, Zavoda a sve i za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Proglašavanje epidemije COVID-19 na cijelom teritoriju FBiH ne odnosi se direktno na stanovništvo, već podrazumijeva operativnije djelovanje svih mjerodavnih institucija koje postupaju u datoj situaciji, te provode mjere za sprječavanje širenja COVID-19 na teritoriju FBiH.

Naredbom je u slučaju potrebe i u ovisnosti od situacije predviđena je i mogućnost vršenja sanitanog nadzora na graničnim prelazima koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH i provođenje mjera da sve u vezi sa vršenjem tog nadzora, karantina, osiguranje potrebnih rezervi sve da vakcina kada vakcina bude dostupna, imunizacija stanovništva kada vakcina bude dostupna, kao i provođenje drugih mjera koje naredi federalni ministar zdravstva odnosno Vlada Federacije BiH.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju COVID-19 11. marta ove godine, što znači da je ovo zarazna bolest od javnog međunarodnog značaja koja zahtjeva angažman cijele svjetske zajednice, a epidemija na teritoriju FBiH nije proglašena ranije s obzirom na stanje nesreće koje je bilo proglašeno već 16. marta i koje je praktično zamijenilo tu mjeru…

Čitaj još:   Dnevni horoskop za 13. jun 2019. godine

izvor agencije

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});