KOMBINIRANI BIH MODEL: Detalji kako će izgledati nastava u Kantonu Sarajevo … (foto)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mali odmor učenici provode u provjetrenim učionicama veliki odmor a da i ukoliko ima potrebe za istim, organizira se realizira u svakoj mogućoj prilici u dvorištu škole, u skladu sa raspoloživom infrastrukturom škole…

SARAJEVO:BiH, Zanimljivosti, Putovanja, četvrtak, vijesti,27: 08.2020…18: 38 …  KOMBINIRANI BIH MODEL: Detalji kako će izgledati nastava u Kantonu Sarajevo… (foto)

Škola u Kantonu Sarajevo počinje 1. odnosno 2. septembra. Učenici će se za saada vratiti u klupe, ali će se koristiti kombinirani model nastave, odnosno kombinacija klasične i online nastave.

U Metodologiji realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo skupa sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, za vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, na čelu ministrom Anisom Krivićem, pojasnilo je kako će se tačno nastava odvijati te šta je ustvari “online” platforma za realizaciju časova.

U osnovnim i srednjim školama se organizuje kombinovani model nastave pri čemu: 

– Učenici predmetne nastave osnovnih škola od 6. do 9. razreda i učenici srednjih škola od 1.  do 4. razreda pohađaju nastavu online prema uslovima definisanim za taj model nastave u ovoj Metodologiji;

Čitaj još:   Tramp pozvao Erdogana i postavio mu jedno važno pitanje, a odgovor je sve iznenadio...

– Učenici od 1. do 4. razreda pohađaju redovnu nastavu u školi a i pod specifičnim uslovima ovisno od okolnosti koji su doveli do uvođenja kombinovanog modela. Ovaj model podrazumijeva i mogućnost samog organiziranja rada produženog boravka u školi dok sama djeca nisu na nastavi;

– Učenici 1. razreda srednjih škola pohađaju redovnu nastavu pod sledećim specifičnim uslovima;

– Učenici srednjih strukovnih škola realiziraju praktičnu nastavu u skladu sa mjerama nadležnih  organa;

Učenici gimnazija prilikom realizacije dijela sadržajaa da sve i samo podrazumijevaju laboratorijske  vježbe realiziraju praktičnu nastavu u skladu sa mjerama nadležnih organa

– Učenici umjetničkih škola po vlastitim modelima realiziraju praktičnu nastavu u skladu sa  mjerama nadležnih organa;

– Učenici koji pohađaju centre po vlastitim modelima realiziraju nastavni proces, sa obzirom da  su odjeljenja malobrojna…

Model je primjenjiv i po sistemu grupa „pola-pola“, na način da se pola učenika svih odjeljenja škole pohađa aktivno jednu sedmicu redovan a i nastavni proces, a drugu sedmicu takozvano „pasivno“ online. To se sve podrazumijeva online sistem koji se ne realizira u realnom to se i u vremenu sa nastavnikom. Također, podrazumijeva dostavu digitalnih nastavnih materijala učenicima sa smjernicama za rad, a zatim se isti materijali sa nastavnikom obrađuju, ponavljaju i evaluiraju u toku sedmice kada su učenici u školi

Čitaj još:   UEFA IGRA ISTU IGRU: Željezničar ponovo protiv Makabija igra u Izraelu... (foto i video)

U srednjoj školi za učenike 1. razreda to podrazumijeva nastavu u dvije grupe (odjeljenja se dijele na dvije grupe) pri čemu čas redovne nastave traje 30 minuta. Pauza od minimalno 30 minuta na prelazu smjena grupa koristi se za čišćenje i dezinfekciju učionica. Moguće su rotacije smjena odjeljenja na sedmičnom ili mjesečnom nivou. Direktori škola rasporedom časova određuju model opterećenosti nastavnika nastavnim procesom u skladu sa 40- satnom radnom sedmicom.  

Vrijeme provedeno u neposrednom radu maksimalno se koristi za razvoj funkcionalne pismenosti i usvajanja praktičnih znanja i vještina kod samih učenika. 

– Mali odmor učenici provode u provjetrenim učionicama a veliki će se odmor, ukoliko ima potrebe za istim, organizira se i realizira u svakoj mogućoj prilici u dvorištu škole skladno a da se sve i sa raspoloživom infrastrukturom škole. Sve dodatne preventivno-epidemiološke mjere u konkretnom slučaju propisuju nadležni organi, Ministarstvo ali kao rukovodstvo škole… 

izvor agencije

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});