IBALKAN

Vaše Pravo, Vaš Portal

LOVĆENSKE STRAŽE: MUSLIMANI CRNE GORE KONAČNO SVOJI NA SVOME! (foto, video)

Nevladino udruženje “Lovćenske straže 1990”, kažu, da preferira Državni patriotizam zagovarajući crnogorsku nacionalnu i državnu individualnost, crnogorsku jezičku, duhovnu i vjersku subjektivnost i multikulturalnost, sa akcentominte kulturalnosti u odnosima među kulturama na teritoriji Crne Gore…

CETINJE: Crna Gora, Zanimljivosti, vijesti, subota, 11.12. 2021… 10..12… LOVĆENSKE STRAŽE: MUSLIMANI CRNE GORE KONAČNO SVOJI NA SVOME! (foto, video)

“Muslimani Crne Gore ispunjavaju sve uslove nacionalnog identiteta predviđene važećim međunarodno-pravnim i političkim dokumentima, kao i državnim aktima kojima se priznaju i statusno određuju narod i nacija”, navodi se u saopštenju Lovćenskih straža. 

Kako navode, Statutom nevladinog udruženja “Lovćenske straže 1990”, koje je u postupku registracije kod Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija još od davnog 17. maja 2021. godine je predviđeno formiranje Nadleštva za međuvjersku i međureligijsku saradnju čije se nadležnosti između ostalih ogledaju i u:

  • širenju međuvjerske i međuetničke saradnje i tolerancije, produbljivanju razumijevanja i prihvatanja drugih religija i kultura, te edukaciji i pomoći svojim članovima u razumijevanju građanskog bića crnogorskog društva;

organizovanju kampova i predavanja za svoje članove na kojima bi bili upućivani u pitanja vjera, vjerskog života u različitim religijama, o ulozi vjerskih zajednica u crnogorskom društvu i društvu uopšte, vjerskih sloboda, tj. prava na slobodno i neometano ispovijedanje religije”, navodi se u saopštenju. 

Nevladino udruženje “Lovćenske straže 1990”, kako kažu, preferira Državni patriotizam zagovarajući crnogorsku nacionalnu i državnu individualnost, crnogorsku jezičku, duhovnu i vjersku subjektivnost i multikulturalnost, sa akcentominterkulturalnosti u odnosima među kulturama na teritoriji Crne Gore.

“Prethodno navedeno podrazumijeva neophodnost međusobne interakcije, u suočavanju s problemima koji se javljaju u odnosima između nosioca različitih kultura, njihovo prihvatanje i poštovanje, ujedno zagovarajući život jednih sa drugima, a ne život jednih pored drugih.

Poštovanje osnovnih ljudskih prava i zaštita nacionalnih manjina predstavljaju osnovne faktore za stabilnost i socio-ekonomski razvoj Crne Gore.

Nevladino udruženje “Lovćenske straže 1990” bez rezerve podržava princip poštovanja posebnosti unutar jedinstva i jedinstva unutar različitosti, koji je definisan na nivou Evropske unije, kao jasan integracijski uslov. Kroz dosljednu primjenu ovog principa bi se manifestvovao stepen zaštite prava manjina i očuvanje njihovog identiteta, a samim tim i stepen razvijenosti demokratije u Crnoj Gori”, piše u saopštenju. 

Čitaj još:   UHAPŠENA VERICA MARAŠ: Sumnja se, da je učinila krivično djelo zloupotreba položaja... 

Nevladino udruženje “Lovćenske straže 1990”, dodaju, ima ambiciju da posjeduje stabilno i posvećeno članstvo koje neće dozvoliti devastaciju Crne Gore, mešetarenje i trgovinu sa njenim identitetom, institucijama, vjerskim zajednicama, vjerskim objektima, nacijom, jezikom, asmilaciju, izjednačavanje fašizma sa antifašizmom, rasizam, antisemitizam, jednom riječju poštujući univerzalne vrijednosti neće dozvolit unižavanje njenog ugleda i nacionalnog dostojanstva. 

“Lovćenske straže 1990” zagovaraju objedinjavanje crnogorskih patriota iz svih religiskih zajednica, to jest onih autotonih nacionalnih skupina kojima je Crna Gora domovina, koji nemaju rezervnu državu, kojima je maternji jezik crnogorski i koji baštineDržavni patriotizam,sa ciljem zaštite vitalnih interesa zajedničke domovine Crne Gore. 

U narednom periodu Nadleštvo za međuvjersku i međureligijsku saradnju iz nevladinog udruženja “Lovćenske straže 1990” planira da sistemski i sistematski sprovede u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti, detaljnu obradu i analizu međuvjerskih i međureligijskih odnosa u Crnoj Gori i regionu sa akcentom na evidentnu asimilaciju Crnogoraca sve tri konfesije.

“U skladu sa navedenim, pričinjava mi osobito zadovoljstvo da u svoje ime kao i u ime članstva nevladinog udruženje “Lovćenske straže 1990” iskažem dužno poštovanje i bezrezervnu podršku crnogorkim Muslimanima u najavljenoj registraciji političke partije pod imenom Muslimani Crne Gore. Prilikom objave ove vijestipredsjednik inicijativnog odbora za formiranje te partije, Hazbija Skenderović navodi više nego opravdan razlog:

“Glavni cilj djelovanja te partije je očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta crnogorskih Muslimana koji je ugrožen sa svake strane. To se dešava jer se mnogi “čupaju” oko njih, ne vodeći računa o njihovoj posebnosti””, kaže predsjednik Upravnog odbora nevladinog udruženja “Lovćenske straže 1990” i predsjednik Nadleštva za međuvjersku i međureligijsku saradnju Sreten Vujović.

Najavljeno formiranje političke partije Muslimani Crne Gore, kako dodaje Vujović, iz nevladinog udruženja “Lovćenske straže 1990” doživljavaju i kao interes multietničke države Crne Gore sa više aspekata.

Jedan od tih aspekata je siguran mandat u crnogorskom Parlamentu primjenom instituta pozitivne diskriminacije na izborima. Na opisani način Muslimani Crne Gore i država Crna Gora istovremeno dobijaju čvrstog i nepokolebljivog zaštitnika njihovih interesa.

Čitaj još:   Islamska zajednica nema ništa protiv vakcinacije ako se zna sadržaj vakcine (video)

Što se tiče posebnosti Muslimana Crne Gore, kako kaže Vujović, sve iskrene crnogorske patriote odlično prepoznaju i ono je u potpunosti u saglasju sa stavom sad već pokojnog uvaženog Dr Avdula Kurpejovića, koje glasi:

“Muslimani Crne Gore vode svoje porijeklo od domicinlnog stanovništva koje je primilo islam za vrjeme Osmanskog carstva. Postojanje Muslimana Crne Gore je istorijska realnost, jer se radi o originalnom etnosu, mentalitetu, kulturi, tradiciji, običajima, osobenom individualitetu, identitetu i subjektivitetu. Muslimani Crne Gore su autentični konstutitivni narod islamske vjere, čija je matična i jedina država Crna Gora, a maternji jezik crnogorski. 

MuslimaniCrne Gore se od ostalih pripadnika islama razlikuju po nacionalnom identitetu i imenu, maternjem jeziku, matičnoj domovini i državi. 

Muslimani Crne Gore ispunjavaju i sve uslove nacionalnog identiteta predviđene važećim međunarodno-pravnim i političkim dokumentima, kao i državnim aktima kojima se priznaju i statusno određuju narod i nacija”, zaključuje Vujović. 

izvor Lovćenske straže.me

NAJAMNIK- Priča prema istinitom dogadjaju… (foto)

U Prlinama na domak Akova živjela je porodica Raifa Pilava. Read more

SARAJEVO, CRVENI TEPIH: Danas počinje 24. Sarajevo film festival…

Čast da otvori 24. izdanje SFF-a pripala je slavnom poljskom Read more