bosanski humor

BiH

HRSUZ SA DNA DŽEZVE

Pričo mi čo`jek, a njemu njegov amidžić Adil što je živio u Travniku prije rata i radio u opštini k`o…