IBALKAN

Vaše Pravo, Vaš Portal

CRNA GORA omogućava PROMJENU POLA i IMENA: Novi korak prema pravima transrodne zajednice… (foto)

Crnogorski državljanin ima pravo da promijeni oznaku pola, lično ime i jedinstveni matični broj u matičnim i drugim registrima i ličnim dokumentima, predviđeno je Nacrtom zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, koji je na javnoj raspravi.

Ovo pravo, kako je propisano nacrtom akta, ima i dijete starije od 15 godina uz saglasnost roditelja.

Kako se navodi, svako lice ima pravo da podnese zahtjev za promjenu oznake pola u matičnom registru rođenih, pod uslovom da se nalazi u slobodnom bračnom stanju. Uz zahtjev za promjenu oznake pola u matičnim registrima, lice je dužno dostaviti dokaz o slobodnom bračnom stanju.

Zahtjev za promjenu oznake pola kada je u pitanju dijete starije od 15 godina mogu podnijeti roditelji koji zajednički i sporazumno vrše roditeljsko pravo, odnosno roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo uz saglasnost drugog roditelja ili organa starateljstva, kao i roditelj kojem je roditeljsko pravo produženo i nakon punoljetstva djeteta.

“Prilikom donošenja odluke o zahtjevu za promjenu oznake pola u matičnom registru rođenih zabranjeno je tražiti da lice koje je podnijelo zahtjev obavlja medicinske preglede ili pruža dokaze o obavljenim medicinskim pregledima i intervencijama.

Prilikom izdavanja novog izvoda iz matičnog registra rođenih zabranjeno je stavljati naznaku da je izvršena promjena oznaka pola u matičnom registru rođenih. U postupku odlučivanja o zahtjevu za promjenu oznake pola shodno se primjenjuju odredbe Zakona o matičnim registrima, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno”, piše u nacrtu akta.

Predviđena su i ograničenja, pa se tako promjena oznake pola neće dozvoliti licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, do izvršenja kazne ili dok traju pravne posljedice osude.

“U slučaju da lice protiv kojeg teče sudski postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti podnese zahtjev za promjenu oznake pola, ministarstvo je dužno da u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o promjeni oznake pola o tome obavijesti nadležni sud.

Lice kojem je promijenjena oznaka pola ne može podnijeti novi zahtjev za promjenu oznake pola u matičnom registru prije isteka jedne godine od prethodno izvršenog upisa promjene oznake pola”, predviđeno je u nacrtu zakona.

Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava navode da je razlog za donošenje zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja usaglašavanje zakonodavnog okvira sa Ustavom.

“Prepoznavanje rodnog identiteta u crnogorskom pravnom sistemu postoji samo deklarativno, u vidu garancije zabrane diskriminacije po osnovu rodnog identiteta. Iz tog razloga, intencija ovog zakona je da se regulišu i propišu prava kojima se garantuje dostojanstvo i sigurnost čovjeka, nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, privatnosti i ličnih prava.

Takođe, jedan od ključnih razloga donošenja ovog zakona jeste pravna praznina u crnogorskom zakonodavstvu, odnosno nepostojanje relevantnog zakonodavstva u Crnoj Gori kojim se reguliše pitanje pravnog prepoznavanja rodnog identiteta”, objašnjavaju iz ministarstva.
U brak sa novim identitetom

U nacrtu zakona se navodi da lice kojem je promijenjena oznaka pola u ličnim dokumentima ima pravo na brak i životno partnerstvo, a u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast. Roditelj kome je promijenjena oznaka pola u ličnim dokumentima ima sva prava i obaveze prema djetetu koje je imao prije utvrđivanja života u drukčijem rodnom identitetu.

“Sama činjenica promjene oznake pola kod roditelja ne smije negativno uticati na odluku nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava i starateljstvu nad djetetom”, navodi se u nacrtu zakona, prenosi Dan.

izvor: sandzakdanas.rs

Čitaj još:   DO KRAJA LJETA: Namazi za zdrav i energičan početak dana...
ZAGREB: Kontraverzni Marko Tompson opet podijelio Hrvatsku?

Kada je hrvatske fudbalere u Zagrebu dočekalo pola miliona navijača, Read more