IBALKAN

Vaše Pravo, Vaš Portal

BROJNI Intelektualaci, umjetnici, novinari i aktivisti uputili zahtjev za smjenu direktora AKOKVO Gorana Danilovića: Prekršio je mnoge normativne akte… (foto)

Javno se obratili ministarki prosvjete, nauke i inovacija Anđeli Jakšić- Stojanović…

PODGORICA: Crna Gora, Zanimljivosti, vijesti, četvrtak, 14. 03. 2024… 00: 32…  Intelektualaci, umjetnici, novinari i aktivisti uputili zahtjev za smjenu direktora AKOKVO Gorana Danilovića: Prekršio je, moge normativne akte… (foto)

Prethodnih mjeseci iz medija obaviješteni o brojnim protivpravnim i protivzakonitim, a ispostavlja se i protivustavnim, aktivnostima Gorana Danilovića, direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Goran Danilović je prekršio brojne crnogorske normativne akte:

– protivzakonito je triput biran za vršioca dužnosti direktora Agencije (suprotno članu 61 Zakona o državnim službenicima i namještenicima), za gotovo dvije i po godine na poziciji vršioca dužnosti direktora i direktora Danilović nije položio stručni ispit (suprotno članu 34, stav 1, alineja 5 i stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima)

– bez konsultacija s ustanovama visokog obrazovanja i sa nadležnim ministarstvom prosvjete usvojio je Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, što je u suprotnosti s Evropskim standardima i smjernicama (Standard 2.2), a samim tim i sa Zakonom o visokom obrazovanju (član 13a) 

– shodno članu 13č Zakona o visokom obrazovanju u nadležnost direktora Agencije spada samo da predloži, ali ne i donese, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije; ne navodi se dakle da ima pravo donošenja bilo kakvih internih, a kamoli sistemskih akata

Uprkos protivljenju FCJK: Danilović novom odlukom potvrdio…

– Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja Danilović je protivpravno donio kao interni akt Agencije, a u pitanju je sistemski akt koji reguliše funkcionisanje cjelokupnoga sektora visokog obrazovanja, na osnovu kojega sad pravo na funkcionisanje mogu izgubiti institucije koje ispunjavaju sve evropske i crnogorske standarde i zakonske odredbe

– u Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, kao podzakonski akt, unio je odredbe koje se kose sa Zakonom o visokom obrazovanju: Zakon kao visokoobrazovne ustanove prepoznaje univerzitete (državne i privatne) i ustanove visokog obrazovanja koje nijesu univerziteti, a Danilovićev pravilnik kao obavezan uslov za reakreditaciju institucije bilo kojega ranga zahtijeva dokumenta koja po Zakonu mogu imati samo univerziteti

– suprotno ustavnoj odbredbi Crne Gore kao zemlje koja počiva na vladavini prava Danilović na reakreditaciju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost primjenjuje novousvojeni pravilnik o postupku reakreditacije iako je postupak u trenutku donošenja Pravila uveliko otpočet; vladavina prava podrazumijeva da se propisi ne mogu retroaktivno primjenjivati na otpočete predmete, a novousvojena Pravila nemaju odredbe kojima se reguliše njihova primjena na prethodno pokrenute procese

– za gotovo dvije i po godine na funkciji rukovodioca (u statusu v. d. direktora i direktora) Danilović nije utvrdio metodologiju rangiranja i izvršio rangiranje ustanova visokog obrazovanja (što spada u dužnosti Agencije, prema članu 13a stav 2 alineja 10 Zakona o visokom obrazovanju), a zbog čega je formalno smijenjen njegov prethodnik na mjestu direktora AKOK

Konačno, Goran Danilović je odbio da novinarki Pobjede omogući uvid u dokumenta kojima se prati trošenje državnoga novca, čime se oglušio o Zakon o slobodnom pristupu informacijama; odbijanjem da preda kopiju analitičkih kartica, ugovora o konsultantskim uslugama, ugovora o djelu i knjige putnih naloga otkad je postao v. d. direktora do danas, završnoga računa za prethodne dvije godine te pregled realizovanih javnih nabavki za 2022. i 2023. godinu

Čitaj još:   VITAMINI SU KLJUČ NAŠEG ZDRAVLJA: "Bezazleni" simptomi ukazuju da ste ugroženi... (foto i video)

Danilović je građanima ostavio osnovanu sumnju da neovlašćeno zloupotrebljava novac u državnome organu kojim rukovodi, što vodi krivičnoj odgovornosti; kršeći više propisa opisanih u Zakonu o slobodnome pristupu informacijama, shodno njegovim Kaznenim odredbama Danilović je već pričinio štetu Agenciji u iznosu do 20.000 eura.

Sve ovo imajući u vidu, Danilović je svojim aktivnostima na rukovodnoj poziciji u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja nanio štetu:

– Agenciji na čijem je čelu, jer zaobilazeći Evropske standarde i smjernice sprečava crnogorsku agenciju koja se bavi unapređenjem kvaliteta visokoga obrazovanja da postane punopravna članica evropske asocijacije takvih institucija (ENQA) i evropskoga registra renomiranih institucija (EQAR), čime bi postala priznata na evropskome nivou

– Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, kao instituciji nadležnoj za zakonitost rada Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja, budući da Ministarstvo dijeli odgovornost za protivzakonito ponašanje svojega službenika

– visokoobrazovnome sistemu, jer kao neko bez znanja i iskustva u oblasti unapređenja kvaliteta visokoga obrazovanja samoinicijativno, samostalno, bez konsultacija sa zainteresovanim stranama donosi pravila koja se tiču cjelokupnoga crnogorskoga sistema visokoga obrazovanja

– državi, jer svojim djelovanjem narušava koncept vladavine prava, koja je suštinski temelj svake moderne, demokratske države, potirući na taj način i crnogorske ustavne postulate, ali jer je oštetio državni budžet zloupotrebljavajući novac građana Crne Gore, a što najbolje pokazuje iznos i do 20.000 eura koji mu je zaprijećen za višestruko kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Zbog svega navedenoga mi dolje potpisani pozivamo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da preispita aktivnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja, Gorana Danilovića, i smijeni ga s te pozicije.

Potpisnici s univerziteta izvan Crne Gore:

Doc. dr sc. Vice Šunjić, Sveučilište u Zadru

Akademik Marc L. Greenberg, Department of Slavic, German, and Eurasian Studies

Prof. dr Robert Bońkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr Sanja Zubčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr Alen Kalajdžija, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr Iskra Hristova-Šomova, Sofija

Prof. dr Vanda Babić Galić, Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

Prof. dr Marko Dragić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Prof. dr emeritus Jussi Nuorluoto, Upsala

Prof. dr Sanjin Kodrić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr Milica Lukić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku

Akademik Ranko Matasović, Zagreb

Prof. dr Előd Dudás, Budimpešta

Prof. dr Jakov Sabljić, Filozofski fakultet J. J. Strossmayer u Osijeku

Čitaj još:   AKCIJA SIPE “PROFIT" DRMA BIH: Supruga bivšeg direktora GRAS- a, “mozak” grupe čija hapšenja su u toku... (foto)

Dr sc. Pavel Pilch, Masarykova univerzita Brno

Dr sc. Mječislav Đekonjski, Erfurt

Prof. dr Suada A. Džogović, University Haxhi Zeka

Prof. dr Mate Kapović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr Amira Turbić-Hadžagić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Prof. dr Tina Varga Oswald, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku

Intelektualci, umjetnici, novinari i građanski aktivisti iz Crne Gore:

Anđa Backović

Slobodan Backović

Goran Barović

Nataša Baranin

Boban Batrićević

Dejan Batrićević

Nemanja Batrićević

Vesna Banović

Igor Bokan

Milivoj Bešlin

Anka Boljević

Balša Božović

Dragan Bursać

Svetlana Čabarkapa

Adnan Čirgić

Aleksandar Čogurić

Srđan Čović

Radovan Damjanović

Irena Delja

Goran Drinčić

Draško Đuranović

Tinka Đuranović

Roman Đuranović

Slavko Đurđić

Čedomila Vujošević-Đurđić

Petar Glendža

Dinko Gruhonjić

Izudin Gušmirović

Veselin N. Ivanović

Matija Jauković

Veljo Jauković

Vesna Jauković

Borislav Jovanović

Tatjana Jović

Danilo Kalezić

Sofija Kalezić

Anđe Kapičić

Olivera Komar

Marija Krivokapić

Snežana Lakić

Ethem Mandić

Boris Marinović

Milan Marković

Milutin Marković

Tomislav Marković

Danilo Marunović

Milutin Mijović

Katarina Milonjić

Jelena Lela Milošević

Rosanda Mučalica

Andrej Nikolaidis

Andrijana Nikolić

Sanja Orlandić

Dušan Pajović

Tanja Pavićević

Senad Pećanin

Željko Perović

Ivan Poček

Jelena Poček

Milorad Popović

Nikola Popović

Đuro Beli Prijić

Vukić Pulević

Aleksandar Radoman

Aleksandra Radoman-Kovačević

Milena Radulović

Vasko Raičević

Snežana Rakonjac

Ivana Rondović

Jadranka Selhanović

Toma Stanić

Vojo Stanić

Slavka Stanišić

Vojo Stanišić

Dubravko Stipanić

Mirjana Stipanić

Dijana Subotić

Đorđe Šćepović

Darko Šuković

Tanja Šuković

Jelena Šušanj

Vesna Terić

Stefan Todorović

Dragana Tripković

Jovan Ulićević

Vladimir Vojinović

Ivana Vujović

Novica Vujović

Vukota Vukotić

Slobodan Vukanović

Balša Vulević

izvor Portal Aktuelno.me

NAJAMNIK- Priča prema istinitom dogadjaju… (foto)

U Prlinama na domak Akova živjela je porodica Raifa Pilava. Read more

SARAJEVO, CRVENI TEPIH: Danas počinje 24. Sarajevo film festival…

Čast da otvori 24. izdanje SFF-a pripala je slavnom poljskom Read more